medische fiche kampen

Om je in te schrijven voor da kampen hoef je de volgende stappen te doorlopen

1. betaling !elk kamp heeft zijn eigen prijs en rekeningnummer
2. invullen medische fiche & afgeven aan je leiding (zie bijlage)